UUdenmaan päihdehuollon

kuntayhtymä

 

päihdehoidon palvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Keski-uudenmaan hyvinvointialueelle. www.keusote.fi/paihdepalvelut

TÄRKEÄ TIEDOTE: Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia Hyvinkäällä olevista kahdesta määräalasta.
Määräalojen pinta-ala on yhteensä n.29,9 hehtaaria. Määräaloilla sijaitsee sote- ja muuhun toimintaan liittyviä rakennuksia, jotka ovat suurelta osin vuokrattu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tarjous tulee toimittaa 19.4.2023 mennessä. Tarjouspyyntöaineisto myytävänä olevista kohteista on tilattavissa hallinto(at)ridis.fi tai p. 040 834 3754.

ammattilaisille

Paikkavaraksen lähetelomake, hinnasto, laskutusohjeet.