UUdenmaan päihdehuollon

kuntayhtymä

TÄRKEÄ TIEDOITE:

päihdehoidon palvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 Keski-uudenmaan hyvinvointialueelle. www.keusote.fi/paihdepalvelut

 

ammattilaisille

Paikkavaraksen lähetelomake, hinnasto, laskutusohjeet.