ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Esittely

Ridasjärven päihdehoitokeskus on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistama 54 paikkainen päihdehuollon laitosmuotoinen erityispalveluyksikkö Hyvinkäällä. Päihdehoitokeskus sijaitsee rauhallisessa maalaisympäristössä Hyvinkään kaupungin Ridasjärven kylässä n. 13 km kaupungin keskustasta. Päihdehoitokeskus tarjoaa kuntoutusta eri päihteistä (alkoholi, lääkkeet, huumeet, opioidikorvaushoidossa ilmennyt oheiskäyttö) riippuvaisille asiakkaille, naisille, miehille sekä pariskunnille. Lisäksi sillä on mahdollisuus huomioida päihderiippuvuuden kanssa samanaikaisesti ilmenevä peliriippuvuusongelma.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat  Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää,  Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.

 

Viitekehys

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa tapahtuvan muutokseen tähtäävän työskentelyn  yleisenä viitekehyksenä toimii voimavarakeskeisyys. Voimavarakeskeisessä työskentelyssä uskotaan asiakkaan muutoskykyyn ja jokaisesta ihmisestä löydettäviin voimaantumista edistäviin sisäisiin ja ulkoisiin resursseihin. Voimavarakeskeisessä viitekehyksessä painottuvat erityisesti ratkaisukeskeinen työote, tavoitteellisuus sekä erilaisten ongelmakohtien näkeminen haasteina ja mahdollisuutena kasvaa ihmisenä.  Lisäksi työskentely tähtää omien toiminta- ja ajatusmallien tutkimiseen ja uusien toimivien ratkaisumallien löytämiseen ja niiden harjoitteluun. Työskentelyn tavoitteena on tällä tavalla lisätä yksilön itsetuntemusta sekä arjen hallintaa sekä mahdollistaa asiakasta löytämään itselleen parempi, päihteetön huominen. Lisää kuntoutuksen sisällöstä ja erilaisista kuntoutusmuodoista löydät kuntoutusotsikon alta.

 

Jakson aikana

Yhteistyö ja toiminta asiakkaan ja työntekijöiden välillä perustuu Ridasjärvellä yhteistoiminnalliseen suhteeseen, jossa korostuvat erityisesti asiakkaan oman aloitteellisuuden ja toimintakyvyn tukeminen. Kuntoutusjaksonsa aikana henkilökunta tukee asiakasta oman päihderiippuvuuden ja elämänhallinnallisten ongelmakohtien käsittelyssä sekä auttaa luomaan hyvinvointia ja raittiutta tukevan kuntoutusjakson jälkeisen jatkosuunnitelman.