ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Historia

”Työlaitoksesta nykyaikaiseksi päihdehoitolaitokseksi”

Yli 80 vuotta sitten eräät Uudenmaan läänin kunnat aloittivat hankkeen, jonka lopputuloksena perustettiin vuonna 1927 Uudenmaan työlaitos, jossa oli 30 miespaikkaa ja 10 naispaikkaa. Työlaitoksen ylläpitäjä toimi Uudenmaan työlaitoksen kuntainliitto.

Työlaitos ei ollut ensisijaisesti päihdehoitolaitos, vaan eräänlainen rangaistus- ja ojennuslaitos, joskaan ei vankila. Ensimmäinen ”hoidokki” työlaitokseen tuli vuonna 1929.

Työlaitokseen jouduttiin monestakin syystä. Aikanaan oli mm. säännöksiä, joiden mukaan nykyistä toimeentulotukea vastaava avustus piti maksaa kunnalle aina takaisin. Jos avustuksen saaja ei tähän kyennyt, hänet määrättiin työlaitokseen työhön. Työstä saadulla palkalla lyhennettiin kunnan velkaa. Työssä joutui olemaan enimmillään kolme vuotta. Myös henkilöt, jotka eivät pystyneet/halunneet maksaa elatusapumaksuja, määrättiin työlaitokseen työhön ja palkalla maksettiin elatusapurästejä. Niinikään työlaitokseen toimitettiin ns. pahantapaisia naisia (irtolaisia) oppimaan kunnollisen ihmisen elintapoja.

Työlaitoksessa tehtiin monenlaista työtä. Pääasiassa keskityttiin maa- ja metsätaloustöihin. Viljeltiin peltoja, kasvatettiin juureksia ja vihanneksia, oli oma puutarha, saha ja jopa tiilitehdas. Työlaitos toimi hyvin omavaraisesti ja yhteydet ulkomaailmaan olivat hyvin vähäiset.

Ajan saatossa työlaitos kehittyi hoidollisempaan suuntaan ja lainsäädäntöä uudistettiin niin, että 1970-luvun lopulla työlaitosjärjestelmä lakkautettiin. Tämä merkitsi sitä, että työlaitoksesta tuli puhtaasti päihdehoitolaitos, jonka nimeksi tuli 1980 Hyvinkään huoltola, jossa oli 60 hoitopaikkaa miehille ja 20 hoitopaikkaa naisille. Huoltolan ylläpitäjän nimi muuttui Hyvinkään huoltolan kuntainliitoksi 1978 ja myöhemmin Uudenmaan päihdehuollon kuntainliitoksi 1984.

Hyvinkään huoltola nimi muutettiin vuoden 2000 alusta Ridasjärven päihdehoitokeskukseksi, jossa tällä hetkellä on 60 hoitopaikkaa päihderiippuvaisille miehille, naisille ja pariskunnille. Nykyään päihdehoitokeskuksen omistaa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, johon kuuluu 19 jäsenkuntaa.