ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Toiminta-ajatus

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tarkoituksena on auttaa laadukkaan, kuntouttavan ja kohtuuhintaisen hoitotarjonnan avulla kuntoutukseen tulevia asiakkaita selviämään päihdeongelmastaan.     Tätä tarkoitusta varten kuntayhtymä ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta, joka on päihdehuollon erityispalveluyksikkö.

 

Kuntayhtymän arvot

Luottamus - Avoimuus, rehellisyys, aito kohtaaminen, asiakaslähtöisyys, luotetaan asiakkaaseen ja toisiimme.

Kunnioitus - Kukaan ei toimi toista vastaan, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, ihmisyys, yksityisyyden ja henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittaminen.

Vastuullisuus - Vastuu omasta työstä, hyvästä hoidosta ja työyhteisön toimivuudesta, vastuu kanssaihmisestä, vastuu ammattitaidon ylläpitämisestä ja itsensä kehittämisestä.

Inhimillinen ammatillisuus - Aito vuorovaikutus ja ja kuulluksi tuleminen, oikeudenmukaisuus, oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, joustavuus ja inhimillisyys

 

Kuntayhtymän visio 2025

Ridis - Päihdekuntoutusta rauhallisessa ja kauniissa maalaismiljöössä.

Luotettava kumppani - Jäsenkuntien, kuntoutujien, vertaisohjaajien ja henkilökunnan sekä luottamushenkilöiden kanssa kohti parempaa tulevaisuutta.

Osallisuuden vahvistaminen - Asiakkaiden, vertaisohjaajien ja henkilökunnan yhteistyöllä vahvistamme kuntoutusyhteisöämme.

Päihdekuntoutuksen ennakkoluuloton kehittäjä - Kehitetään uusia toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden ja kuntien päihdekuntoutuksellisia tarpeita.