ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Korvaushoito

Ridasjärven Päihdehoitokeskuksessa on mahdollistettu päihdekuntoutus myös korvaushoidossa oleville opioidiriippuvaisille. Mahdollisuus on suunnattu asiakkaille, joille korvaushoito on jo aloitettu ja siihen liittyvä avohoitoverkosto on olemassa, mutta päihteettömyys siviilissä on alkanut horjua ja korvaushoidon rinnalla on mahdollisesti alkanut esiintyä päihteiden oheiskäyttöä. Mikäli oheiskäyttö on ollut runsasta tai asiakas on selkeästi päihtynyt, on hänen tultava katkaisuhoidon kautta.

Mikäli asiakkaalle on juuri aloitettu korvaushoitolääkitys, on hänen mahdollista tulla korvaushoitolääkeannoksen nostovaiheen ajaksi turvalliseen päihteettömään kuntoutusympäristöön, jotta korvaushoitolääkityksen alkuvaihe saadaan onnistuneesti käyntiin. Lääkeannoksen nostot tekee kotikunnan vastuulääkäri.

Korvaushoitoa saaville asiakkaille ei ole omaa, erillistä yhteisöä, vaan kuntoutukseen tullessaan asiakas valitsee itselleen sopivimman kuntoutusyhteisön muiden hoidossa olevien asiakkaiden tapaan.

Jokaisen korvaushoidossa olevan asiakkaan omassa kotikunnassa tulee olla nimetty korvaushoidon vastuulääkäri. Ridasjärven Päihdehoitokeskuksen lääkäri ei tee korvaushoitolääkityksen annosnostoja.