ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Paju – toiminnallinen pienyhteisö

Pajuyhteisön kuntoutusohjelma on suunnattu asiakkaille jotka hyötyvät pienen ryhmäkoon mahdollistamasta yksilöllisyydestä ryhmätilanteissa. Yksilöllisyys on vahvasti mukana myös asiakkaan kuntoutuksen sisältöä suunnitellessa. Yhteisö on kuusipaikkainen.

Yhteisön ryhmät on suunniteltu tukemaan päihderiippuvuuden käsittelyä ja toipumista luovilla ja toiminallisilla menetelmillä, joilla ryhmään osallistumiselle pyritään luomaan myös mahdollisimman matala kynnys.

Toiminnallisuus osana päihdekuntoutusta

Luovat ja toiminalliset menetelmät näkyvät keskusteluryhmien lisäksi yhteisön toiminnallisissa ryhmissä, joita järjestetään viikoittain. Luontoavusteisten menetelmien käyttö ryhmissä on säännöllistä.

Toiminnallisuudella pyritään mahdollistamaan asiakkaalle mielekkyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä lisätä aktiivista otetta omaan elämään.

Kuntoutusohjelmaan kuuluvissa yksilökeskusteluissa mahdollistuu asiakkaan elämäntilanteen yksilöllinen käsittely ja käytännön asioissa avustaminen.