ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Silmu-ryhmäpainotteinen kuntoutusyhteisö

Silmuyhteisö on suunnattu asiakkaille, jotka kokevat hyötyvänsä ryhmäpainotteisesta työskentelystä.

Kuntoutuksessa ovat vahvasti mukana yhteisölliset menetelmät: kuntoutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja kaikki asiat pyritään käsittelemään ryhmässä.

Oma työntekijä auttaa tarvittaessa asioiden hoidossa ja tekee verkostotyötä asiakkaan kotikunnan kanssa ryhmänohjauksen lisäksi.

Ryhmäpainotteista päihdekuntoutusta

Silmuyhteisössä työskentely tapahtuu pääasiallisesti yhteisön ryhmissä, joita on arkisin kaksi. Ryhmissä käsitellään päihderiippuvuuteen, toipumiseen ja elämänhallintaan liittyviä teemoja.

Ryhmien lisäksi asiakkaille annetaan tarvittaessa itsetutkiskelun tueksi tehtäviä tai luettavaa, joita voidaan käydä läpi yhteisön ryhmissä tai oman työntekijän kanssa. Asiakkaat osallistuvat Silmuyhteisön ohjelman lisäksi päihdehoitokeskuksen ja Toverikunnan muuhun toimintaan. Myös vertaistukiryhmissä on mahdollista käydä kuntoutuksen aikana.