ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Tammi –työtoimintaan erikoistunut kuntoutusyhteisö:

Tammiyhteisön kuntoutusohjelma on suunnattu niille kuntoutujille, jotka hyötyvät työtehtävien teosta osana päihdekuntoutusta.

Kuntoutusohjelmaan sisältyvät ohjatut työtehtävät, arkiaamuisin kokoontuvat keskusteluryhmät ja säännölliset yksilökeskustelut oman sosiaaliohjaajan kanssa.

Tammiyhteisön ryhmissä käytetään keskustelun virittäjinä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä, joiden aihepiirit liikkuvat päihderiippuvuudesta toipumisen ja elämänhallinnan alueilla.

Työtoiminta osana päihdekuntoutusta

Työtoiminta kuntoutuksen aikana tapahtuu laitoksen ruokahuoltoa, siistimistyötä tai kiinteistöhuoltoa avustavissa tehtävissä.

Tavoitteena näillä työtehtävillä on tuoda kuntoutujalle mielekkyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä lisätä aktiivista otetta omaan elämään.

Kuntoutusohjelmaan kuuluvissa yksilökeskusteluissa on mahdollista käsitellä kuntoutujan elämäntilannetta yksilöllisesti ja avustaa kuntoutujaa käytännön asioiden hoitamisessa.