ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Terveyden- ja sairaanhoito

Ridasjärven päihdehoitokeskus tarjoaa ammattitaitoista terveyden- ja sairaanhoitoa kuntoutukseen tulevalle asiakkaalle. Päihdehoitokeskuksessa työskentelee arkipäivisin ( ma-pe) neljä sairaanhoitajaa sekä osa-aikainen lääkäri. Poliklinikan työryhmä työskentelee tiiviisti yhteistyössä avohuollon eri toimijoiden kanssa.  Terveydentilan seurannan tavoitteena on aina asiakaslähtöinen, turvallinen ja onnistunut kuntoutusjakso.                                                                                      
Jokaisella Ridasjärven pienyhteisöllä on oma nimetty sairaanhoitaja.  Omahoitajuus ei merkitse yksin työskentelyä vaan tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikusta muiden asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa.  Omahoitajana toimiminen edistää hoitajan mahdollisuuksia tutustua potilaaseen, tämän läheisiin sekä heidän yksilölliseen elämäntilanteeseensa.


Tulotilanteen kartoittamiseksi toivomme lääkärin/hoitajan lähetettä, josta ilmenee viimeisimmät tiedot asiakkaan perussairauksista ja hänen nykyisestä lääkityksestään.

Ridasjärven päihdehoitokeskuksen sairaanhoitopalveluihin ei kuulu erikoissairaanhoidon – tai lääkärin palveluita, vaan asiakas hoitaa ne omassa kotikunnassaan. Hoitomaksu ei sisällä fysio- tai jalkaterapiapalveluja eikä hammashoitoa. Krooniset ja/tai pitkäaikaissairaudet hoidetaan yhteistyössä oman kunnan terveysaseman kanssa.

Bentsodiatsepiinilääkityksen (diatsepaami) enimmäisannos kuntoutukseen tullessa voi olla enintään 60mg / vrk.. Lääkityksen vähennysohjelman asiakas sopii yhteistyössä lääkärin kanssa, ja sairaanhoitajat antavat tukea ja ohjausta lääkevieroituksen aikana. Vähennysohjelman tulisi ilmetä selkeästi jo lähetteessä, jos vähennysohjelma on tarkoitus toteuttaa kuntoutuksen aikana.

Mikäli asiakkaalla on ADHD-lääkitys, sitä on mahdollista käyttää päihdehoitokeskuksessa harkinnanvaraisesti.  Lääkitys on asiakkaan maksettava itse. Se ei kuulu Päihdehoitokeskuksen hoitomaksuun. Ridasjärven päihdehoitokeskuksen lääkäri ei kirjoita ADHD-lääkitykseen, rauhoittaviin lääkkeisiin (esim. bentsodiatsepiini) tai unilääkkeisiin liittyviä reseptejä asiakkaan kotiutuessa.

Ridasjärven päihdehoitokeskus tarjoaa myös kuntouttavaa opioidikorvaushoitoa. Korvaushoidosta vastuu säilyy avohuollossa siitä vastaavalla lääkärillä. Korvaushoidon aloittamista ei voi Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa tehdä.

Kuntoutuksen tukena otamme valvottuja lääke- ja huumeseuloja.