ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Vertaistyö

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa toimii ammatillisen henkilökunnan lisäksi vertaistyöntekijöitä. He ovat omasta päihdeongelmastaan toipuneita henkilöitä, jotka käyttävät työskentelyssään hyväkseen kuntoutumiskokemuksiaan. Vertaistyöntekijä toimii elävänä esimerkkinä onnistuneesta kuntoutusprosessista.

Vertaistyöntekijät ohjaavat ryhmiä sekä käyvät asiakaskeskusteluja yhdessä ammatillisen henkilökunnan kanssa ja itsenäisesti. Lisäksi vertaistyöntekijän tehtäviin kuuluvat asiakkaiden kanssa tehtävät tutustumiskäynnit päihdehuollon palveluihin, tukena toimiminen erilaisissa asioinneissa ja yleensäkin toipumisen eri vaiheissa tukeminen.

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa kokoontuu säännöllisesti sekä AA- että NA-ryhmät.  Sen lisäksi laitoksen asiakkailla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi ilta-aikaan tai viikonloppuina ennalta henkilökunnan kanssa sopimalla laitoksen ulkopuolisiin, päihdekuntoutusta edistäviin vertaisryhmätoimintoihin.