ridasjarven paihdehuolto katkaisu

Henkilökunta

Asiakkaan kuntoutusprosessiin osallistuva henkilökunta muodostuu Ridasjärvellä kouluttautuneesta, moniammatillisesta työryhmästä. Päihdehoitokeskuksessa työskentelee sekä sosiaali- että terveysalan ammattilaisia, joilla monilla vaadittavan pohjakoulutuksen lisäksi on myös monia alan lisäkoulutuksia. Edellä mainittujen ammattiryhmien lisäksi asiakkaan kuntoutumista omalla työllään ovat edesauttamassa myös muut tärkeät ammattiryhmät kuten työtoiminnan ohjaajat kiinteistön huollossa, monipuolisesta ravitsemuksesta huolehtivat ravintohuollon työntekijät sekä taloustoimiston henkilökunta.

Lisäksi päihdehoitokeskus tekee aktiivista yhteistyötä eri sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa tarjoamalla alan opiskelijoille työharjoitteluun sisältyvää ohjausta. Päihdehoitokeskus toimii myös siviilipalveluspaikkana. Päihdehoitokeskus tekee ajoittain yhteistyötä myös eri kuntien työvoimatoimistojen ja työvoimanpalvelukeskusten kanssa toimiessaan kuntouttavan työtoiminnan mahdollistajana.