Ridis – Päihdekuntoutusta rauhallisessa ja kauniissa maalaismiljöössä.

YHTEISÖMME

silmu, tammi, paju, setri ja kerkkä.

SILMU – Ryhmäpainotteinen kuntoutusyhteisö

Kuntoutujille, jotka kokevat hyötyvänsä ryhmäpainotteisesta työskentelystä.

Kuntoutuksessa ovat vahvasti mukana yhteisölliset menetelmät: sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja kaikki asiat pyritään käsittelemään ryhmässä.

Oma työntekijä auttaa tarvittaessa asioiden hoidossa ja tekee verkostotyötä asiakkaan kotikunnan kanssa ryhmänohjauksen lisäksi.

Ryhmissä käsitellään päihderiippuvuuteen, toipumiseen ja elämänhallintaan liittyviä teemoja. Ryhmien lisäksi asiakkaille annetaan tarvittaessa itsetutkiskelun tueksi tehtäviä tai luettavaa, joita voidaan käydä läpi yhteisön ryhmissä tai oman työntekijän kanssa. Asiakkaat osallistuvat Silmuyhteisön ohjelman lisäksi päihdehoitokeskuksen ja Toverikunnan muuhun toimintaan. Myös vertaistukiryhmissä on mahdollista käydä kuntoutuksen aikana.

TAMMI –Työtoimintaan erikoistunut kuntoutusyhteisö

Kuntoutujille, jotka hyötyvät työtehtävien teosta osana päihdekuntoutusta.

Kuntoutusohjelmaan sisältyvät ohjatut työtehtävät, arkiaamuisin kokoontuvat keskusteluryhmät ja säännölliset yksilökeskustelut oman sosiaaliohjaajan kanssa.

Tammiyhteisön ryhmissä käytetään keskustelun virittäjinä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä, joiden aihepiirit liikkuvat päihderiippuvuudesta toipumisen ja elämänhallinnan alueilla.

Työtoiminta kuntoutuksen aikana tapahtuu laitoksen ruokahuoltoa, siistimistyötä tai kiinteistöhuoltoa avustavissa tehtävissä. Tavoitteena näillä työtehtävillä on tuoda kuntoutujalle mielekkyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä lisätä aktiivista otetta omaan elämään.

Kuntoutusohjelmaan kuuluvissa yksilökeskusteluissa on mahdollista käsitellä kuntoutujan elämäntilannetta yksilöllisesti ja avustaa kuntoutujaa käytännön asioiden hoitamisessa.

PAJU –Toiminnallinen pienyhteisö

Kuntoutujille, jotka hyötyvät pienen ryhmäkoon mahdollistamasta yksilöllisyydestä ryhmätilanteissa. Yksilöllisyys on vahvasti mukana myös asiakkaan kuntoutuksen sisältöä suunnitellessa. Yhteisö on seitsemänpaikkainen.

Yhteisön ryhmät on suunniteltu tukemaan päihderiippuvuuden käsittelyä ja toipumista luovilla ja toiminallisilla menetelmillä, joilla ryhmään osallistumiselle pyritään luomaan myös mahdollisimman matala kynnys.

Luovat ja toiminalliset menetelmät näkyvät keskusteluryhmien lisäksi yhteisön toiminnallisissa ryhmissä, joita järjestetään viikoittain. Luontoavusteisten menetelmien käyttö ryhmissä on säännöllistä. Toiminnallisuudella pyritään mahdollistamaan asiakkaalle mielekkyyden ja onnistumisen kokemuksia sekä lisätä aktiivista otetta omaan elämään. Kuntoutusohjelmaan kuuluvissa yksilökeskusteluissa mahdollistuu asiakkaan elämäntilanteen yksilöllinen käsittely ja käytännön asioissa avustaminen

SETRI – Kuntoutusyhteisö ikääntyville

Ikääntyneille päihdekuntoutujille. Kuntoutusohjelmassa on huomioitu niin iän tuomat rajoitteet kuin mahdollisuudetkin. Setriyhteisön kuntoutusohjelma sisältää arkiaamuisin keskusteluryhmän, missä keskustelua virittävät aiheet päihderiippuvuudesta toipumisesta ja elämänhallinnasta. Keskustelun tukena käytetään toiminnallisia menetelmiä ja tehtäviä. Kuntoutusohjelmaan sisältyy myös muutaman kerran viikossa ohjattua toimintaa tai liikuntaa, minkä tarkoituksena on vahvistaa kuntoutujien toimintakykyä ja omatoimisuutta. Toiminta suunnitellaan niin että kaikki Setriyhteisön jäsenet voivat siihen osallistua.

Osana kuntoutusohjelmaa toteutuvat tapaamiset oman sosiaaliohjaajan kanssa, joissa mahdollistuu elämäntilanteen yksilöllinen käsittely ja tuki käytännön asioiden hoitamisessa yhteistyössä kotikunnan työntekijöiden kanssa. Lisäksi Setriyhteisössä toimii sairaanhoitaja sekä lähityöntekijä, joka tukee kuntoutujaa arjen toimissa ja askareissa kuntoutuksen aikana.

KERKKÄ - Vieroitushoito

Tavoitteena on päihteistä johtuvien vieroitusoireiden hoito, sekä fyysisen, että psyykkisen kunnon kohentuminen. Katkolle voi tulla päihtyneenä, jolloin asiakkaan tilaa seurataan kunnes vieroitusoireita voidaan ryhtyä hoitamaan lääkityksellä. Hoitoon otetaan uusia asiakkaita maanantaista perjantaihin aamupäivisin.

Vieroitushoidon aikana asiakas tapaa säännöllisesti ohjaajia, sairaanhoitajaa, lääkäriä sekä vertaisohjaajaa. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmä- ja yksilökeskusteluihin sekä saada täydentäviä hoitoja mm. korva-akupunktio ja Neurosonic- rentoutusmenetelmä.

Hoidon aikana asiakkaan kanssa pyritään kartoittamaan kokonaistilanne ja yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemaan vieroitushoidon jälkeinen aika (mm. tukiverkostot, avohoito, kuntoutus)

Facebook & Instagram

seuraa meitä somessa